Javni poziv ZAVODA RS: Samozapošljavanje, zapošljavanje kod poslodavaca, obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija, podsticaji, …..

JU ZZZ RS objavio je 09.04.2019. godine Javni poziv za zapošljavanje VSS pripravnika, obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih lica, zapošljavanje i samozapošljavanje Roma, ciljnih kategorija, djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS, isplata uplaćenih poreza i doprinosa poslodavcima.

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program podrške zapošljavanju, koji ima za cilj smanjenje broja ljudi sa evidencije za nezaposlene. Javni poziv se realizuje u šest programa (kategorija), i to

 

1. Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu PRIPRAVNIKA u 2019. godini

(LINK za javni poziv OVDJE)

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica aktivnih tražilaca posla sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obavljanja pripravničkog staža za 200 lica kroz dvije komponente:

 • 100 djece poginulih boraca sa VSS, finansiranje 100% iznosa bruto plate za jednu godinu (tj. bruto iznos 8.955,22 КM/god., 746,27 КM/mjesečno, 500 KM/mjesečno neto plata)
 • 100 lica sa VSS, finansiranje neto plate za jednu godinu (tj. neto iznos 6.000 KM/god., 500 KM/mjesečno)

 


2. Program OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE u 2019. godini godini

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente, i to:

 • lica koja se dokvalifikuju (novo znanje u okviru istog zanimanja), prekvalifikuju (novo zanimanje) i obučavaju (novo znanje i vještine). Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavljanje tih aktivnosti. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 3.000 КM.
 • obuka na zahtjev poslodavaca koja se organizuju zbog sticanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca. Sredstva za obuku po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 1.500 КM.

 


PONUDA koja se NE propušta!


3. Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2019. godini

(LINK za javni poziv, zahtjev, program, biznis plan OVDJE)

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje, a koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda.

 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period na period od 12 mjeseci u iznosu od 6.000 КM
 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od 24 mjeseca u iznosu od 12.000 КM
 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od 12 mjeseci u iznosu od 7.000 КM za osobe sa VSS
 • finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od 24 mjeseca u iznosu od 14.000 КM za osobe sa VSS
 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu 5.000 КM po jednom nezaposlenom licu

 


4. Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2019. godini

(LINK za javni poziv, zahtjev, program, biznis plan OVDJE)

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 1.225 lica iz ciljne grupe Programa, koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, žene u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci. Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 • finansiranje ZAPOŠLJAVANJA KOD POSLODAVACA lica iz ciljne grupe Programa za 125 lica po 4.000 КM po jednom licu
 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA lica iz ciljne grupe Programa za 100 lica u iznosu od 5.000,00 КM po jednom nezaposlenom licu

 


5. Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2019. godini „Zajedno do posla”

(LINK za javni poziv, zahtjev, program, biznis plan OVDJE)

Programom je predviđeno zapošljavanje 195 lica iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalida VRS) koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca. Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA djece poginulih boraca VRS za 40 lica u iznosu od 8.000 КM po jednom nezaposlenom licu
 • finansiranje SAMOZAPOŠLJAVANJA ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 60 lica u iznosu od 5.000 КM po jednom nezaposlenom licu
 • finansiranje ZAPOŠLJAVANJA KOD POSLODAVACA djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 95 lica po 4.000 КM po jednom licu

 


6. Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa 2019

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Sredstva se odobravaju bespovratno i doznačavaju u iznosu plaćenih poreza i doprinosa za radnike primljene u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine.  Putem obrasca 1002 – mjesečna prijava poreza po odbitku dokazuje se iznos obračunatih poreza i doprinosa dok se provjera istih vrši u bazi Poreske uprave.

Program obuhvata zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine, a prednost imaju lica iz sljedećih kategorija:

 • dugoročno nezaposleni (prijavljeni na evidenciji 12 mjeseci i duže)
 • lica sa niskim kvalifikacijama (lica SSS i niže kvalifikacije) prijavljena na evidenciju najmanje šest mjeseci,
 • žene prijavljene na evidenciji najmanje šest mjeseci,
 • lica starosti 40 godina i više prijavljena na evidenciji najmanje šest mjeseci,
 • teško zapošljiva lica, i to: lica sa invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji.

Izvor: granicedoboja.info /zzzrs


GD

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.