Marketing

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Komplet usluga

Za komplet usluga, formirana je posebna cijena sa posebnim popustom.

Pojedinačne usluge

Svaka usluga iz komplet usluga može se pojedinačno dogovoriti.

KOMPLET USLUGA 1

za PREDUZETNIKE (sp) 150 KM/mjesečno nadalje

za PRAVNA LICA (doo) 150 KM/mjesečno nadalje

1.Baner na portalu GraniceDoboja.info

2.Dnevni marketing na potralu GraniceDoboja.info

3.Mali oglasi na portalu GraniceDoboja.info

4. Izrada web stranica

5.Održavanje web stranica

6.Izrada i održavanje Fejsbuk i Instagram stranica

7.Računovodstvene usluge za s.p. i d.o.o.

8.Virtuelna kancelarija u Doboju

KOMPLET USLUGA 2

za PREDUZETNIKE (sp) 200 KM/mjesečno nadalje

za PRAVNA LICA (doo) 300 KM/mjesečno nadalje

1.Baner na portalu GraniceDoboja.info

2.Dnevni marketing na potralu GraniceDoboja.info

3.Mali oglasi na portalu GraniceDoboja.info

4. Izrada web stranica

5.Održavanje web stranica

6.Izrada i održavanje Fejsbuk i Instagram stranica

7.Računovodstvene usluge za s.p. i d.o.o.

8.Virtuelna kancelarija u Doboju

KOMPLET USLUGA 3

za PREDUZETNIKE (sp) 250 KM/mjesečno nadalje

za PRAVNA LICA (doo) 350 KM/mjesečno nadalje

1.Baner na portalu GraniceDoboja.info

2.Dnevni marketing na potralu GraniceDoboja.info

3.Mali oglasi na portalu GraniceDoboja.info

4. Izrada web stranica

5.Održavanje web stranica

6.Izrada i održavanje Fejsbuk i Instagram stranica

7.Računovodstvene usluge za s.p. i d.o.o.

8.Virtuelna kancelarija u Doboju

POJEDINAČNE USLUGE

1.Baner na portalu GraniceDoboja.info – 40-60 KM/mjesečno / 200-300 KM/polugod. / 350-550 KM/god.

2.Dnevni marketing na potralu GraniceDoboja.info – 25-35 KM

3.Mali oglasi na portalu GraniceDoboja.info – 10-15 KM/oglasu

4.Izrada web stranice – 300 KM nadalje

5.Održavanje web stranice – 40 KM/mjesečno nadalje

6.Izrada i održavanje Fejsbuk i Instagram stranice – 40 KM/mjesečno nadalje

7.Računovodstvene usluge za sp 50 KM mjesečno nadalje i doo 200 KM/mjesečno nadalje

8.Virtuelna kancelarija u Doboju – 50-100 KM/mjesečno

Objašnjenje za pojedinačne usluge

Baner se može zakupiti na tri pozicije u tri vremenska perioda. 

 1. Pozicija SIDEBAR (S), dimenzija banera 300x250px, jedan mjesec reklamiranja 40 KM, šest mjeseci reklamiranja 200 KM, godinu dana reklamiranja 350 KM. Na cijene se dodaje PDV. Na pripremljen baner stavljamo vaš link. Pri zakupu banera na mjesec dana imate obezbijeđenu objavu jednog sa vaše strane pripremljenog PR članka na Portalu, Fejsbuku i Instagramu. Za šest mjeseci imate obezbjeđenu objavu tri PR članka, a na godinu šest PR članaka. Baneri mogu biti slika ili dinamička gif animacija, a tokom perioda zakupa nam možete slati neograničen broj banera, kako bi mijenjali postojeći. Plaćanje avansno, nakon potpisivanja ugovora (ili sve definisano na fakturi, bez ugovora).
 2. Pozicija HEADER (H), dimenzija banera 750x270px, jedan mjesec reklamiranja 60 KM, šest mjeseci reklamiranja 300 KM, godinu dana reklamiranja 550 KM. Na cijene se dodaje PDV. Na pripremljen baner stavljamo vaš link. Pri zakupu banera na mjesec dana imate obezbijeđenu objavu jednog sa vaše strane pripremljenog PR članka na Portalu, Fejsbuku i Instagramu. Za šest mjeseci imate obezbjeđenu objavu tri PR članka, a na godinu šest PR članaka. Baneri mogu biti slika ili dinamička gif animacija, a tokom perioda zakupa nam možete slati neograničen broj banera, kako bi mijenjali postojeći. Header je naročito atraktivna pozicija jer vidljiva iznan naslova svakog članka. Plaćanje avansno, nakon potpisivanja ugovora (ili sve definisano na fakturi, bez ugovora).
 3. Pozicija FOOTER (F), dimenzija banera 640x90px, jedan mjesec reklamiranja 40 KM, šest mjeseci reklamiranja 200 KM, godinu dana reklamiranja 350 KM. Na cijene se dodaje PDV. Na pripremljen baner stavljamo vaš link. Pri zakupu banera na mjesec dana imate obezbijeđenu objavu jednog sa vaše strane pripremljenog PR članka na Portalu, Fejsbuku i Instagramu. Za šest mjeseci imate obezbjeđenu objavu tri PR članka, a na godinu šest PR članaka. Baneri mogu biti slika ili dinamička gif animacija, a tokom perioda zakupa nam možete slati neograničen broj banera, kako bi mijenjali postojeći. Plaćanje avansno, nakon potpisivanja ugovora (ili sve definisano na fakturi, bez ugovora).

Banner na portalu GraniceDoboja.info

 • Ova usluga podrazumijeva da se cijeli dan reklamirate na našem Portalu, Fejsbuku i Instagramu.
 • Cijena dnevnog marketinga je 25 KM + PDV. Minimalna ugovorena količina je tri objave, koje ne moraju biti vezane za dva susjedna dana, nego proizvoljno u nekom periodu.
 • Izuzezno, dnevni marketing je moguć jedan dan, ali je cijena 35 KM + PDV.
 • U okviru dnevnog marketinga imate obezbijeđenu objavu jednog sa vaše strane pripremljenog PR članka/oglasa na Portalu, Fejsbuku i vizual na Instagramu.
 • Dnevni marketing podrazumjeva svaki PR tekst privrednika, oglas (posao, prodaju, iznajmljivanje, događaj,…), a obuhvata: Objava PR teksta/oglasa na Portalu (u obliku članka koji je pripremljen sa vaše strane) + fotografije / youtube video, objava člana na našem Facebook i Instagram profilu, jedan vaš vizual (tj. fotografija) će se tog dana naći u sklopu teksta svih članaka koje objavljujemo u toku protivnog dana. Plaćanje avansno, nakon potpisivanja ugovora (ili sve definisano na fakturi, bez ugovora).

Ova usluga je namjenjena isključivo sadržajima koji imaju oglasni karakter i to: prodaja i potražnja nekretnina, oglasi za posao, prodaja i potražnja stvari…

Podrazumijeva objavu na portalu u vidu članka i njegovu podjelu na FB stranici.

Male oglase smo grupisali na:

 • 10 KM – za sva fizička lica
 • 15 KM – za sva pravna lica i preduzetnike
 • Cijena izrade osnovnog web sajta i njegova optimizacija (do 10 stranica sa pripremljenim tekstom i optimizovanim fotografijama) iznosi 150 KM + domen i hosting (ukoliko nemate) iznosi dodatnih 50 KM/godišnje. Npr. informativni sajt za malog privrednika sa domenom com…
 • Sve dodatno se posebno ugovara.
 • Za sve one sa kojima ugovorimo mjesečno održavanje web sajta, izrada web sajta je sa popustom od 50%.
 • Održavanje web stranice naplaćuje se 30 KM/mjesečno nadalje.
 • Za sve one sa kojima ugovorimo mjesečno održavanje web stranice, izrada web stranice je sa popustom od 50%.

Izrada i mjesečno održavanje Fejsbuk i Instagram stranice podrazumijeva izradu i postavljanje vizuala, a iznosi:

 1. 30 KM/mjesečno – izrada i postavljanje vizuala jednom mjesečno + 10 KM na ciljanu fejsbuk promociju
 2. 40 KM/mjesečno – izrada i postavljanje vizuala dva puta mjesečno + 10 KM na ciljanu fejsbuk promociju
 3. 50 KM/mjesečno – izrada i postavljanje 3 vizuala mjesečno + 10 KM na ciljanu fejsbuk promociju
 4. 60 KM/mjesečno – izrada i postavljanje vizuala jednom sedmično + 10 KM na ciljanu fejsbuk promociju
 5. 110 KM/mjesečno – izrada i postavljanje vizuala deset puta mjesečno + 10 KM na ciljanu fejsbuk promociju

NAPOMENA: Svaki navedeni paket obuhvata minimalno jednu mjesečnu podjelu na Fejsbuk stranici @GraniceDoboja.info.

Cijena računovodstvenih usluga i komplet usluga zavisi od forme registracije:

 • CIJENA usluge za PRAVNO LICE (d.o.o.) određuje njegova veličina (malo, srednje, veliko), vrsta djelatnosti (usluga, trgovina (sa ili bez izrade kalkulacije), ugostiteljstvo, proizvodnja, zdravstvene ustanove, predškolske ustanove), broj zaposlenih, broj radnih jedinica, PDV obveznik. Minimalna cijena je 100 KM.
 • CIJENA usluge za PREDUZETNIKE (s.p.) određuje se na osnovu kriterija: na koji način je registrovan (mali, veliki), vrsta djelatnosti (usluga, trgovina (sa ili bez izrede kalkulacije), ugostiteljstvo, proizvodnja), broj zaposlenih, broj radnih jedinica, PDV obveznik, registrovan po sistemu dvojnog knjigovodstva. Minimalna cijena je 60 KM (dopunska djealatnost 40 KM).

Takođe, početnicima pomažemo u biznisu:

 • ANALIZAMO ISPLATIVOST BIZNISA i pomažemo pri osnivanju d.o.o. ili s.p. – Na osnovu Vaše vizije o biznisu, predlažemo optimalan oblik organizovanja, kao i isplativost pokretanja biznisa uzimajući u obzir sve prihode i rashode (usluga u sklopu našeg paketa).

Idealno za pravna lica i preduzetnike koji za svoje poslovanje nisu obavezni imati radni prostor. Prednost registracije na našoj adresi jeste mogućnost objedinjavanja sa računovodstvenom uslugom i našom komplet uslugom.


Ovu uslugu dijelimo na:

 1. OSNOVNU (sjedište, poštansko sanduče, korišćenje kancelarije za sastanke tri puta mjesečnoračunovodstvene usluge) – 50 KM
 2. DOPUNJENU – (sjedište, poštansko sanduče, korišćenje kancelarije za sastanke tri puta mjesečno, računovodstvene usluge) – 100 KM
 3. PUNU (sjedište, poštansko sanduče, korišćenje kancelarije za sastanke tri puta mjesečno, računovodstvene usluge) – 130 KM nadalje

Ako ste ZAINTERESOVANI za KOMPLET USLUGU ili neku POJEDINAČNU USLUGU, slobodno nam se obratite putem telefona/vibera ili mail, a mi ćemo Vam u što skorijem roku odgovoriti.

0 %
Portal GraniceDoboja.info pokriva teritoriju BiH od oko
0
Portal GraniceDoboja.info pokriva područje u kome živi stanovnika
0
Broj jedinstvenih korisnika koji je do sada posjetio naš portal, veći je od
0
Broj Fejsbuk pratilaca je veći od

ZAŠTO KORISTITI NAŠE USLUGE

– Zašto Internet oglašavanje?

Internet oglašavanje predstavlja savremen način da svoje poslovanje, proizvode i usluge približite vašim klijentima. Oglašavanje ovim putem je idealan način za sve privrednike koji pokreću poslovanje, uvode novi proizvod, pokreću nove usluge, aktiviraju akcije proizvoda i uslugažele konstantno biti na očima klijenata, …

– Zašto se oglašavati na portalu GraniceDoboja.info?

Portal GraniceDoboja.info prikazuje sadržaje koji su interesantni, ne samo za Doboj, nego i za njegovih 11 pograničnih opština (Gračnanica, Teslić, Tešanj, Modriča, Maglaj, Derventa, Doboj Istok, Petrovo, Usora, Stanari i Doboj Jug). U ovih 12 lokalnih jedinica, bitiše preko 330.000 stanovnika (na FB registrovano oko 170.000 profila). Na osnovu navedenog, portal GranicDoboja.info predstavlja idealnu platformu za promociju i razvoj vlastitog biznisa na regionalnom nivou.

– U čemu je prednost portala GraniceDoboja.info?

 • jedinstvenom konceptu informisanja za 12 lokalnih zajednica iz RS i FBiH
 • progresivnom širenju mreže čitalaca u svih 12 lokalnih zajednica
 • nudimo KOMPLET USLUGA (računovodstvene usluge, izrada i održavanje web stranice, izrada i održavanje Fejsbuk i instagram stranice, promocija na portalu GraniceDoboja.info) i POJEDINANAČNE USLUGE

NAPOMENA:

 • Cijena oglašavanja za političke partije se uvećava za 100%

 • Na sve cijene se dodaje PDV