Doboj: Prodaja mini mljekare sa pripadajućim objektima

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Opšte zemljoradničke zadruge „BUKOVAC-MILjKOVAC“ Doboj – u stečaju, Doboj, Ulica Nikole Tesle br. 23 od 22.12.2020. godine, Opšta zemljoradnička zadruga „BUKOVAC-MILJKOVAC“ Doboj – u stečaju objavljuje

IV JAVNO OGLAŠAVANJE

za prodaju nekretnina

Opšta zemljoradnička zadruga „BUKOVAC-MJLJKOVAC Doboj – u stečaju, Doboj, Ulica Nikole Tesle br. 23 prodaje putem javnog nadmetanja sljedeće nekretnine sa pravom svojine 1/1 dijela i to: 

parcelu označenu kao k.č, broj 825/7 zv. Bukovac, u naravi poslovni objekat površine 331 m2, nadstrešnica površine 76 m2 (poslovni objekat namjene – mini mljekara sa nadstrešnicom za vozila i vanjskim uređenjem) i njiva 5. klase površine 1.210 m2 iz z.k. uloška broj 744 KO Miljkovac, a kojim nekretninama po novom katastarskom operatu odgovara parcela označena kao kč. broj 825/7 zv. Bukovac, u naravi poslovna zgrada u privredi površine 331 m2, pomoćna zgrada u privredi površine 76 m2 i njiva 5. klase površine 1.210 m2, upisane u List nepokretnosti broj 977/1 KO Miljkovac sa dijelom posjeda 1/1.

Pomenute nekretnine se prodaju po početnoj cijeni od 187.467,80 KM što čini 20% od procijenjene vrijednosti imovine.

Javno nadmetanje po ovom javnom oglašavanju za prodaju navedenih nekretnina održaće se dana 9.3.2021. godine u Doboju u zgradi Okružnog privrednog suda u Doboju, sa početkom u 14 sati.

Pravo učešća na javnom nadmetanju, po ovom javnom oglašavanju, imaju sva fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene imovine koja se licitira na žiro-račun Opšte zemljoradničke zadruge „BUKOVAC-MILJKOVAC“ Doboj – u stečaju, Doboj, Ulica Nikole Tesle br.23, broj: 5514602211790841 otvoren kod UniCredit Bank a.d. Banjaluka, Marije Bursać 7. Banjaluka, Filijala Šamac, najkasnije dva dana prije održavanja javnog nadmetanja i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetanju.

Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.

Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetanju je 30 dana od dana održanog javnog nadmetanja, a u protivnom prodavač će zadržati uplaćeni iznos kaucije.

Nekretnine iz ovoga javnog oglašavanja se prodaju u viđenom stanju i pravnom i faktičkom statusu i iste se mogu pogledati, kao i izvršiti uvid u raspoloživu dokumentaciju, radnim danom po dogovoru sa stečajnim upravnikom ili pozivom na telefon broj 065/532-418.

Sve poreze, kao i sve troškove prenosa prava na nekretninama sa prodavca na kupca, kao i troškove notara snosi kupac.

NAPOMENA: Prodaja oglašenih nekretnina – imovine po ovom javnom oglašavanju će se izvršiti i ukoliko se na javnom nadmetanju pojavi samo jedan učesnik, piše u stecaj.ba.

GD

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.